bn1

Deštivé počasí dnes nepřeje pobytu na terase, a tak se klienti páté etáže sešli v atriu našeho domova. V příjemném prostředí, u akvária s rybičkami, si vychutnali čerstvou odpolední kávu.  

  

 


                  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU ZLÍNSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN.

 

Aktuality

21kvě

Účastníme se v projektu DOBRÁ DUŠE 2018 – dobrovolnictví pro seniory

Domov pro seniory Burešov se zapojil do projektu DOBRÁ DUŠE 2018, který oceňuje dobrovolnictví seniorů. Možná nevíte, že projekt jako takový vznikl v roce 2012 za podpory společnosti HARTMANN-RICO a.s. s cílem zapojit seniory do aktivního života. Což vidíme jako výbornou myšlenku také. Každoročně se schází výběrová komise, která vítězné kandidáty oceňuje na slavnostním setkání v Praze. DS Burešov se letos v projektu účastní poprvé. DS Burešov v kategorii Jednotlivec se chce “pochlubit“ svým nevšedním, aktivním dobrovolníkem, hudebníkem panem Poláškem. Jeho činnost přináší lidem radost. V kategorii Instituce se snažíme prezentovat dobrovolnictví v našem zařízení, ukázat způsob práce s dobrovolníky. Tak nám držte palce! Bc. Hana Czvalingová

15kvě

Májová pobožnost

V klubovně našeho odd. proběhla Májová pobožnost. Den premiéry jsem zvolila na 30. 4., tedy den před začátkem května – měsíce Panny Marie. Společně jsme si zazpívali známé mariánské písně, litanie, pomodlili se desátek růžence, přečetli tématicky naladěný příběh. Klienti se mohli podívat i na nazdobený stolek (socha P. Marie, růženec z korálků i z cukrkandlů – pravý ze Sv. Hostýna, desátek utvořený z papírových květin). Vznikla velice příjemná nálada. Klienti vyjádřili spokojenost, zavzpomínali na časy, kdy chodili na májové do kostelů či kapliček a byli pro zopakování pobožnosti. I to byl důvod, proč jsme dnes akci s mírnou obměnou výzdoby uskutečnili. A už teď vím, že to nebyla derniéra. Eva Relichová DiS. – instruktorka

10kvě

Gratulujeme všem maminkám!

Dnes nás navštívili žáci z 1. oddělení školní družiny při 9. ZŠ ve Zlíně s krásným programem věnovaným všem maminkám ke Dni matek. Společně jsme oslavili jeden z nejmilejších svátku, protože máma je nejdůležitějším člověkem v životě každého z nás. Za pěkné odpoledne pro naše klienty děkujeme vychovatelce paní Ivaně Polanské!

Archiv aktualit