bn1

 

I náš domov pro seniory navštívili putující Tři králové. Mudrci z Východu - Kašpar, Melichar a Baltazar dnes 4. ledna pozdravili naše klienty, popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce. A jak bývá u Tří králů zvykem, dveře označili svěcenou křídou K+M+B, což je zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

"My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám...".


                                            

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU ZLÍNSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN.

 

Aktuality

09led

Přání s radostí

Navštívily nás děti z 2IKa - Otevřené školy, Vršava. Děkujeme! Více v článečku E. Relichové, náhled po kliknutí.

07led

Tři králové - fotografie

náhled po kliknutí

04led

Ježíškova vnoučata na Burešově

V našem zařízení jsme využili nabídky Ježíškových vnoučat. Přání znělo, aby nás potěšil písněmi pan Pavel Novák ml. z Přerova. Toto přání nám pomohla splnit paní Žalčíková. Uživatelé našeho zařízení si společně zavzpomínali na písně Pavla Nováka st. A zazpívali si i vánoční písně. Jedna pracovnice zmínila, že jezdila v autě po P. Novákovi. Vzpomínky všechny obohatili a koncert měl veliký úspěch. Ještě v dalších dnech lidem v duši zněly tóny a v mysli krásné vzpomínky na dávné časy. Děkujeme všem dobrým andělům, kteří nám připravili jedinečný zážitek. Eva Matuchová

Archiv aktualit