bn1

 

D ě k u j e m e

      Vám všem, kteří jste nám pomohli zajistit dostatek ochranných pomůcek - roušek. Děkujeme za rychlost, vstřícnost a empatii s jakou jste na naši prosbu reagovali.

      Pomohli nám: PSG Otrokovice, Levier - šicí dílna p. Lešky, J. a Z. Malířovi, dobrovolníci J. Polášek, paní Polozová, ... Za příbuzné našich klientů to byla paní L. Procházková, pan Z. Uriček, paní A. Pálková, paní J. Skřivánková, paní M. Čížová, paní H. Mikulíková, paní H. Kuslová...

      Nelze jmenovat všechny dárce, ne všichni byli ochotni sdělit své jméno. Roušky jste nám nechávali na vrátnici, nečekali na poděkování. Vaší přízně a podpory si hluboce vážíme.

      Ještě jednou děkujeme a přejeme pevné zdraví.

                                                                                                                                                                    Pracovníci DS Burešov


 

Informace pro veřejnost a rodinné příslušníky klientů Domova pro seniory Burešov, p.o.

V současné době sledujeme informace týkající se šíření nákazy koronavirem COVID-19 poskytované prostřednictvím nařízení vlády, vydaných zpráv z MZ ČR (Ministerstvo zdravotnictví), SZÚ (Státní zdravotní ústav), ČTK (Česká tisková kancelář) a doporučení KHS, se kterou jsme ve spojení a která nám poskytuje aktuální informace.
V rámci vedení organizace pořádáme pravidelné schůzky, kde si předáváme nově zjištěné informace a domlouváme se na nových opatřeních. Přijali jsme také preventivní opatření, která jsou závazná pro všechny zaměstnance.
Vedení organizace sestavilo krizový štáb, který vytvořil plán krizových opatření pro případ karantény, po dobu které máme zabezpečený chod taktéž personálně. V případě karantény by byly činnosti služby zredukovány na minimální rozsah. Rozsah činností je taktéž písemně zpracován. 

Ing. Vlastimil Zaydlar, Ředitel DS Burešov, p.o.

 


 

 

Připravujeme pro Vás 

Pracujeme na obsahu a grafické podobě nového čísla našeho Burešovského občasníku. Na rozdíl od minulých ročníků Vás budeme více informovat o dění v našem domově. Nabídneme zajímavé rozhovory, ankety, představíme některé naše pracovníky, poradíme v náročných životních situacích... 

Jako malou ochutnávku přinášíme ukázku rozhovoru. 

Vzpomínky na dobu minulou

Naše setkání bylo velmi příjemné. Paní Maya Švehlíková, klientka DS Burešov, je starší dáma již upoutána na lůžku. Při našem rozhovoru byla velmi vtipná, často se usmívala, a to i když mluvila a vážných věcech. Její vzpomínky byly jako perly na dně moře. Někdy bylo těžké je najít, ale o to více potom zazářily. 

Ve svém životě jste hodně prožila. Připomenu, že jste se narodila v roce 1931 a poznala tak hrůzy války. Můžete nám toto těžké období více přiblížit?

Bydlela jsem s rodiči v Pardubicích. Doba byla zlá. Všechno bylo na lístky. I mléko, ale to byla jen bílá voda. Proto jsem jezdila s konvičkou ke známým pro litr mléka. Musela jsem jet na kole pět kilometrů i okolo německých kasáren. Němci se bavili tím, že po mě stříleli. Pro ně to byla sranda, mě bylo tehdy čtrnáct, patnáct let. Doma jsem to nemohla říct. - Někdy jsme s tátou jezdili na kole pro mléko do lesa. Jeli jsme za Pardubice. Táta nás ztišil, až uslyšel kozí mečení, ukázal směr. Když jsme přijeli ke stavení s kozou, táta poprosil paní, jestli by mohla nám dětem nadojit hrníček mléka. Byli jsme rádi i za málo...

Když Pardubice bombardovali, všude ve městě musela být tma. Jak začal nálet, schovávali jsme se ve sklepech, v krytech. Jednou rozbili několik domů a zachránila se jenom stará babička, která seděla na židli pod schody. Kromě ní byli všichni mrtví. Ty nálety byly tak často, i v noci, že už o tom člověk ani neuvažoval. Hodně věcí člověk časem zapomene. Čas to jakoby rozmělní, ale ten strach je pořád ve vás...

Více se dočtete v prvním čísle Burešovského občasníku 


 

                     

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU ZLÍNSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN.

 

Aktuality

24bře

Poděkování

Děkujeme zlínské Univerzitě Tomáše Bati, rektorovi prof. Ing. Vladimíru Sedlaříkovi, Ph.D., za dezinfekci, kterou nám již podruhé darovali!

Děkujeme rodinným příslušníkům a všem, kteří se nám snaží pomoci a průběžně dodávají vlastnoručně vyrobené roušky. Vzhledem k situaci se snažíme vlastními silami šít roušky sami, jsme ale vděční za každou pomoc zvenčí.
Děkujeme že pomáháte!

Fotografie po kliknutí

18bře

Dobrý skutek

Velmi děkujeme firmě Agama PRO s.r.o., paní jednatelce Hevrové, která z vlastní iniciativy naší organizaci dnes darovala 130 ks dámských a 20 ks pánských roušek. Protože bojujeme s velkým nedostatkem těchto ochranných pomůcek, je tento dar pro nás opravdu velmi cenný.
V současné situaci platí slova filozofa Senecy: "Život měříme skutky a ne časem."
Děkujeme!
Foto po kliknutí

17bře

Volné pracovní místo

Do našeho týmu hledáme na zástup za naši spolupracovnici pracovníka/pracovnici do prádelny. Více v sekci volná pracovní místa.

Archiv aktualit