bn1

 

Připravujeme pro Vás 

Pracujeme na obsahu a grafické podobě nového čísla našeho Burešovského občasníku. Na rozdíl od minulých ročníků Vás budeme více informovat o dění v našem domově. Nabídneme zajímavé rozhovory, ankety, představíme některé naše pracovníky, poradíme v náročných životních situacích... 

Jako malou ochutnávku přinášíme ukázku rozhovoru. 

Vzpomínky na dobu minulou

Naše setkání bylo velmi příjemné. Paní Maya Švehlíková, klientka DS Burešov, je starší dáma již upoutána na lůžku. Při našem rozhovoru byla velmi vtipná, často se usmívala, a to i když mluvila a vážných věcech. Její vzpomínky byly jako perly na dně moře. Někdy bylo těžké je najít, ale o to více potom zazářily. 

Ve svém životě jste hodně prožila. Připomenu, že jste se narodila v roce 1931 a poznala tak hrůzy války. Můžete nám toto těžké období více přiblížit?

Bydlela jsem s rodiči v Pardubicích. Doba byla zlá. Všechno bylo na lístky. I mléko, ale to byla jen bílá voda. Proto jsem jezdila s konvičkou ke známým pro litr mléka. Musela jsem jet na kole pět kilometrů i okolo německých kasáren. Němci se bavili tím, že po mě stříleli. Pro ně to byla sranda, mě bylo tehdy čtrnáct, patnáct let. Doma jsem to nemohla říct. - Někdy jsme s tátou jezdili na kole pro mléko do lesa. Jeli jsme za Pardubice. Táta nás ztišil, až uslyšel kozí mečení, ukázal směr. Když jsme přijeli ke stavení s kozou, táta poprosil paní, jestli by mohla nám dětem nadojit hrníček mléka. Byli jsme rádi i za málo...

Když Pardubice bombardovali, všude ve městě musela být tma. Jak začal nálet, schovávali jsme se ve sklepech, v krytech. Jednou rozbili několik domů a zachránila se jenom stará babička, která seděla na židli pod schody. Kromě ní byli všichni mrtví. Ty nálety byly tak často, i v noci, že už o tom člověk ani neuvažoval. Hodně věcí člověk časem zapomene. Čas to jakoby rozmělní, ale ten strach je pořád ve vás...

Více se dočtete v prvním čísle Burešovského občasníku 


 

                     

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU ZLÍNSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN.

 

Aktuality

11úno

Hledáme spolupracovníky

Do našeho týmu hledáme pracovníka/pracovnici do prádelny. Více v sekci volná pracovní místa.

03úno

Zákaz návštěv

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice je z důvodu chřipkové epidemie od 1.2.2020 vyhlášen zákaz návštěv.

29led

Losování

S klienty jsme si dnes povídali na téma „Losování“. Převážně z dětských let všichni pamatujeme, že náhoda a trocha štěstí hraje svou roli při losování. Způsoby losování jsme si všichni aktivně vyzkoušeli: kámen - nůžky - papír, hod kostkou, mincí (panna a orel), losování hrací karty, různě dlouhé zápalky, barevné figurky. Vzpomněli jsme i na losování o ceny: ať už v tombole, sportce atd. Klienti si mohli zkusit škrábat mincí stírací los. Program zpestřily ukázky obrázků z průřezu historie Sportky, Matesa a také poslech písničky Korunou si hodím. Na závěr jsme si připomněli symboly štěstí a úsloví, kde se mluví o štěstí.
Eva Relichová DiS. – instruktorka

Archiv aktualit