bn1

Pokyny k návštěvám platné od 3. 7. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nařízení Ministerstva zdravotnictví jsme bohužel nuceni stále určitým způsobem regulovat návštěvy v domově. Tímto Vás žádáme o spolupráci a dodržování pravidel, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany zdraví našich klientů, pracovníků i vás.

Návštěvu prosím předem telefonicky oznamte sociálním pracovnicím. Společně se dohodnete na čase návštěvy tak, aby docházelo k co nejmenší kumulaci příbuzných na oddělení.

Kontakty na sociální pracovnice:
Hana Czvalingová 734 528 891
Helena Kyriakou 606 481 129
Barbora Urbanová 734 790 319

Termíny návštěv jsou v 9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 (individuálně lze dohodnou i jinou dobu).

Při vstupu do budovy si prosím nasaďte roušku a mějte ji správně nasazenou po celou dobu Vaší návštěvy.
Proveďte dezinfekci rukou.
Vrátný Vám změří tělesnou teplotu. Při naměření tělesné teploty vyšší než 37°C, bohužel nebude moct být návštěva uskutečněna.
Vyplňte formulář ,,Prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s dodržováním všech preventivních opatření“.

K návštěvám prosím využívejte předně vestibul, atrium nebo posezení před hlavním vstupem. Pracovníci klienta na dohodnutou dobu doprovodí do vestibulu a po skončení návštěvy ho doprovodí opět na oddělení.


Pokud návštěva proběhne na pokoji, žádáme Vás, abyste začátek i konec vaší návštěvy oznámili pracovníkům na oddělení, abychom mohli připravit pokoje pro další návštěvy.

Jsme si vědomi toho, že osobní setkání s blízkými je pro naše klienty velmi důležité. Zároveň chceme snížit riziko rozšíření onemocnění COVID-19 a chránit tak klienty, kteří patří do obzvlášť zranitelné skupiny obyvatel.

Děkujeme, že budete dodržovat tato pravidla a pomůžete nám chránit Vaše příbuzné. Doufáme, že se situace v brzké době zlepší a veškerá omezení budeme moci zrušit.


Domov pro seniory Burešov, p.o.


 


 Pokyny k návštěvám


Od 13.6. včetně je zrušena povinnost se předem telefonicky hlásit a domlouvat konkrétní hodinu návštěvy.
Můžete také navštívit svého příbuzného na pokoji, popř. si ho na oddělení vyzvednout a vzít ven.

Prosíme, dodržujte následující:

- Při vstupu si nasaďte roušku, kterou prosím mějte správně nasazenou po dobu celé návštěvy
- Proveďte dezinfekci rukou
- Vrátný Vám změří tělesnou teplotu (při naměření tělesné teploty vyšší než 37°C nebude moct být návštěva uskutečněna)
- Vyplňte formulář ,,Prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s dodržováním všech preventivních opatření“
- Při vstupu na oddělení se prosím nahlaste personálu, stejně tak při odchodu
- Na návštěvu prosím choďte maximálně po dvou
- Zvažte návštěvu dětí


Děkujeme za pochopení.
 
 
 
  
 
              

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU ZLÍNSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN.

 
 
 

  

 

Aktuality

30čer

Posezení při hudbě

V atriu našeho domova, v letním stínu pergoly, se konalo odpolední setkání klientů. Občerstvení, slané i sladké šneky, si klienti upekli sami. Podávala se káva, čaj… Hudba ovlivnila přítomnou náladu, vnesla a navodila ty správné pocity a emoce. Příjemné posezení proto mnozí doplnili i společenským tanečkem.

25čer

Hledáme spolupracovníky

Do naše týmu hledáme pracovníka/pracovnici na pozici Aktivizační pracovník. Více v sekci volná pracovní místa.

22čer

Koncert komorního tria Ligneus

více fotografií po kliknutí

Archiv aktualit