bn1


 

D ě k u j e me

      Vám všem, kteří pomáháte. Děkujeme firmě Moravia Containers, a.s. za dva tablety Lenovo, firmě Nestlé České s.r.o., závodu Sfinx Holešov za 20 kg želových bonbonů, Nadaci Charty 77 za tablety Huawei, firmě  HP TRONIC Zlín za novou pračku a sušičku. Firmě Agama PRO s.r.o., Zlín za roušky, APSS ČR, Iresoft  za dezinfekci, respirátory, ochranné štíty, Spolku dobrovolníků za ochranné štíty, Nadaci Sole za dezinfekci, firmě POLAŠTÍK, REALIZACE STAVEB, s.r.o., Slušovice za dezinfekci a antibakteriální gel, panu Františku Bělovskému za ochranné štíty, firmě NUTRICIA a,s, Praha za ochranné štíty...

          Děkujeme Vám všem, kteří jste nám pomohli zajistit dostatek ochranných pomůcek - roušek. Děkujeme za rychlost, vstřícnost a empatii s jakou jste na naši prosbu reagovali.

      Pomohli nám: PSG Otrokovice, Levier - šicí dílna p. Lešky, J. a Z. Malířovi, Vietnamská komunita ze Zlína - skautské krizové centrum, dobrovolníci J. Polášek, paní Polozová, ... Za příbuzné našich klientů to byla paní L. Procházková, pan Z. Uriček, pan L.Touš, paní A. Pálková, paní J. Skřivánková, paní M. Čížová, paní H. Mikulíková, paní H. Kuslová...

      Nelze jmenovat všechny dárce, ne všichni byli ochotni sdělit své jméno. Roušky jste nám nechávali na vrátnici, nečekali na poděkování. Vaší přízně a podpory si hluboce vážíme.

      Ještě jednou děkujeme a přejeme pevné zdraví.

                                                                                                                                                                    Pracovníci DS Burešov

  


 

                     

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JSOU POSKYTOVÁNY S FINANČNÍ PODPOROU ZLÍNSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN.

 

Aktuality

27kvě

Burešovský občasník

Po kliknutí můžete nahlédnout do nového čísla našeho časopisu.

21kvě

Koncert pod okny

Krásný koncert na terase našeho domova v podání dobrovolníka Josefa Poláška byl příjemným zážitkem nejen pro naše klienty. Lidové skladby mnohým pozměnily vnímání času a prostoru. Hudba se stala klíčem, který probudil věrné obrazy vzpomínek. Děkujeme.

18kvě

Testování Rapid testem

Na základě zákona proběhlo v minulém týdnu v našem domově plošné testování na přítomnost protilátek koronaviru COVID – 19. Testovali se zaměstnanci i externí spolupracovníci. Všechny výsledky byly negativní. V testování budeme pokračovat.

Archiv aktualit