test

Tři králové - fotografie

07.01.2019

Tři králové - Mudrci z Východu doputovali po dlouhé cestě až k nám na Burešov. Potěšili naše klienty srdečným

přáním, evokovali vzpomínky na dětství, na radost z obdarování potřebného, na touhu potěšit blížního...

Děkujeme.


 Zpět