test

Začátek školního roku

09.09.2019

V jeho duchu se neslo na 2. odd. nejen pondělí 2. září: v pondělí jsme si v rámci skupinové aktivizace s klienty připomenuli školní léta. Povídání a vzpomínání bylo zpestřeno školními pomůckami z let poněkud minulých. Klienti vybírali z předmětů na stolech ty, které do aktovky určitě nepatří. V úterý byly tématem Hrátky s čísly – ne počítání, ale přirovnání číslic ke zvířatům, pojmenování situací, kde všude se v běžném životě setkáváme s čísly (kalendář, hodiny, číslo stránky v rozečtené knize, číslo na dálkovém ovládání televize, telefonní číslo, čísla jsou i na adrese obálky), dostalo se i na hru s čísly: Domino. Ve středu jsme si hráli se slovy a písmeny – mj. jsme si četli jazykolamy, hledali slova začínající na určité písmeno, doplňovali rýmy do básničky. Ve čtvrtek si mohli klienti poslechnout ukázky hry na různé hudební nástroje, podívali se na portréty známých hudebních skladatelů. Zejména klientky – ženy hodnotily vzhled mnohých skladatelů – mužů (okatý, fousatý, rozcuchaný, fešák). Školní docházka, byť trvala u klientů různě dlouhou dobu, zanechala stopy do dnešních dnů. A myslím, že se tyto stopy podařilo příjemně „oprášit“.

Eva Relichová DiS - instruktorka

 


 Zpět