test

Aktuality

Přání s radostí

09.01.2019

V úterý 8. ledna se v dopoledních hodinách budovou DS Burešov rozléhaly dětské hlasy, a to v hojném počtu. Tento jev je v našich prostorách vzácný. Dětskými návštěvníky byly děti (1. – 5. ročník základní školy) v doprovudu jejich paní učitelek.

Děti se ve skupinkách rozešly do prostor jednotlivých oddělení, kde za asistence instruktorek Evy, Lenky a Evy předávaly vlastnoručně vyráběná přání „PF 2019“. Přání vyrobily především pro ty obyvatele (dle předem zaslaného seznamu), kteří nemohou být se svými rodinnými příslušníky např. ani o Vánocích: blízcí bydlí daleko, už nežijí, neudržují s nimi z různých důvodů kontakt. Svou pozornost ale děti nevěnovaly jen těm, kterým byla přáníčka určena, ale i jejich spolubydlícím. Pozdravem, úsměvem, zamáváním, či písničkou vykouzlily úsměv na rtech a také tím udělaly radost všem přítomným: obyvatelům i pracovníkům, které potkaly. Myslím si, že děti potěšilo, že „svého“ papírového anděla s konkrétním jménem (viz foto) předaly osobně tomu, komu byl určen. Spojily si tak doposud cizí jméno se zcela konkrétní a originální tváří a postavou.Děkuji jménem pracovníků DS Burešov dětem i paním učitelkám za jejich dobrou myšlenku, čas strávený výrobou přáníček i čas, který věnovali našim obyvatelům.

Eva Relichová DiS - instruktorka


 Zpět