test

Aktuality

Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

09.10.2013

Magistra Jurtíková (pedagog, UTB Zlín) přišla s myšlenkou, která umožňuje studentům zlínské univerzity využít teoretické znalosti získané studiem sociální pedagogiky a uplatnit je v praxi. V rámci předmětu Aktivizace seniorů studenti vytvářejí projekty, jejichž cílem je aktivizovat skupinu seniorů v DS Burešov, p.o.

Vše začalo začátkem října, studenti navštívili naše zařízení za účelem získat základní informace o službě, způsobech aktivizací seniorů, možnostech a limitech našich seniorů. Seznámili se s aktivizační pracovnicí, která jim bude při realizaci projektu nápomocná.  Na základě těchto informací si studenti připravují projekty aktivizace. Předtím než projekty realizují v našem zařízení, představí je ostatním studentům a společně je dotvářejí. Jednotlivé projekty budou studenti realizovat každých 14 dní v období od října do prosince letošního roku.

Ze spolupráce se těší jak studenti, kterým se tímto naskytl prostor získat praktické zkušenosti při práci se seniory, ale i senioři, kteří vítají pestrost aktivizací a kontakt se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 


 Zpět