test

Aktuality

Rozšiřujeme službu domov se zvláštním režimem

28.07.2015

13. 7. 2015 Rada Zlínského kraje schválila překlopení 34 lůžek domova pro seniory na domov se zvláštním režimem a ponížení celkové kapacity ze 172 na 170 uživatelů s účinností od 1. 1. 2016.

Od 1. ledna 2016 budeme poskytovat sociální službu domov pro seniory 34 uživatelům a službu domov se zvláštním režimem pro 136 uživatelů.


 Zpět