test

Aktuality

Svět za dveřmi

20.11.2015

Díky podpoře statutárního města Zlína jsme zakoupili 5 transportních vaků, které nám umožní přesunout z lůžka více imobilních klientů.

Při poskytování péče se snažíme podporovat uživatele v udržování kontaktů se společenským prostředím. Pomáháme seniorům, kteří nejsou sami schopni opustit jejich pokoj, být ve společnosti ostatních a umožnit jim vnímat nové podněty díky změně prostředí.

Problematický je přesun imobilních seniorů s vyšší hmotností. Pro přesun těchto osob jsme již dříve zakoupili zvedací zařízení, které umožňuje seniory komfortně přemístit. Pomocí zvedacího zařízení je však možné přesunout pouze jednoho takového seniora. Senior je z lůžka na vozík nebo transportní křeslo přemísťován v tzv. vaku, který však nelze zpod seniora vytáhnout (z důvodu jeho objemnosti), aby mohl být použit pro jiného seniora v tutéž dobu.

Nákupem transportních vaků ke zvedacímu zařízení jsme nyní schopni z lůžka přesunout více seniorů v jeden čas (např. v době konání společenské akce nebo skupinových volnočasových aktivit).

Trasportní vaky jsme zakoupili díky statutárnímu městu Zlín, které na projekt přispělo částkou 30 000 Kč. Tímto děkujeme.

 

ilustrační fotografie vakového zvedacího zařízení

ilustrační fotografie vakového zvedacího zařízení

transportní vak

transportní vak


 Zpět