test

Aktuality

Na Burešově se slavilo

Na Burešově se slavilo

30.05.2019
Ve středu 29.5.2019 jsme se společně sešli při pololetní oslavě narozenin našich klientů. Ti zlínští, kteří v prvním pololetí 2019 oslavili významné jubileum 80, 90 a více let, obdrželi blahopřání a dárečky od Magistrátu města Zlína. Za oslavenci přijel pan Aleš Dufek, náměstek primátora s paní Klárou Čuříkovou, která má na starosti občanské záležitosti. Pochutnali jsme si na výborném dortu i chlebíčkách. Letos navíc na klienty čeká i překvapení – vzpomínkové foto.
Bc. Hana Czvalingová
 více 

Canisterapie

Canisterapie

23.05.2019
Pes je věrný přítel člověka, který svého pána miluje víc, než sebe sama. Navštívili nás členové spolku Psí pohlazení z Napajedel se svými pejsky, kteří tuto lásku umí rozdávat i jiným.
Čtyřnozí, chlupatí terapeuti s vrtícími ocásky svojí přítomností dokázali u našich klientů vyvolat dobrou náladu, zmírnit pocit osamění, úzkosti. Nenásilnou formou tak díky kontaktu a pozorování pejsků docházelo k rozvíjení citových, pohybových a rozumových schopností klientů. Na klubovnách probíhala kolektivní terapie, seznamování s životem a potřebami pejsků. A na některých pokojích následně terapie individuální. Vždy se vycházelo vstříc přáním a požadavkům klientů.
Pes není jako člověk – nesoudí podle vzhledu, stáří, nemoci... Pejsci toužili po pomazlení, přitulení. Pro některé naše klienty byli rozptýlením, pro některé kamarádem, který moc chybí. A tak jsme společně prožívali okamžiky štěstí a radosti.
 více 

foto

Účastníme se v projektu DOBRÁ DUŠE 2018 – dobrovolnictví pro seniory

21.05.2019
Domov pro seniory Burešov se zapojil do projektu DOBRÁ DUŠE 2018, který oceňuje dobrovolnictví seniorů. Možná nevíte, že projekt jako takový vznikl v roce 2012 za podpory společnosti HARTMANN-RICO a.s. s cílem zapojit seniory do aktivního života. Což vidíme jako výbornou myšlenku také.
Každoročně se schází výběrová komise, která vítězné kandidáty oceňuje na slavnostním setkání v Praze. DS Burešov se letos v projektu účastní poprvé.
DS Burešov v kategorii Jednotlivec se chce “pochlubit“ svým nevšedním, aktivním dobrovolníkem, hudebníkem panem Poláškem. Jeho činnost přináší lidem radost.
V kategorii Instituce se snažíme prezentovat dobrovolnictví v našem zařízení, ukázat způsob práce s dobrovolníky.
Tak nám držte palce!
Bc. Hana Czvalingová
 více 

Májová pobožnost

Májová pobožnost

15.05.2019
V klubovně našeho odd. proběhla Májová pobožnost. Den premiéry jsem zvolila na 30. 4., tedy den před začátkem května – měsíce Panny Marie. Společně jsme si zazpívali známé mariánské písně, litanie, pomodlili se desátek růžence, přečetli tématicky naladěný příběh. Klienti se mohli podívat i na nazdobený stolek (socha P. Marie, růženec z korálků i z cukrkandlů – pravý ze Sv. Hostýna, desátek utvořený z papírových květin). Vznikla velice příjemná nálada. Klienti vyjádřili spokojenost, zavzpomínali na časy, kdy chodili na májové do kostelů či kapliček a byli pro zopakování pobožnosti. I to byl důvod, proč jsme dnes akci s mírnou obměnou výzdoby uskutečnili. A už teď vím, že to nebyla derniéra.
Eva Relichová DiS. – instruktorka
 více 

foto

Gratulujeme všem maminkám!

10.05.2019
Dnes nás navštívili žáci z 1. oddělení školní družiny při 9. ZŠ ve Zlíně s krásným programem věnovaným všem maminkám ke Dni matek. Společně jsme oslavili jeden z nejmilejších svátku, protože máma je nejdůležitějším člověkem v životě každého z nás. Za pěkné odpoledne pro naše klienty děkujeme vychovatelce paní Ivaně Polanské!

 více 

Nevšední taneční

Nevšední taneční

06.05.2019
K příležitosti Mezinárodního dne tance se u nás konala nultá hodina tanečních. Tuto výjimečnou událost si pro své klienty připravila instruktorka S. Zlámalová. Tanečně pohybová terapie přilákala i klienty, kteří se aktivit účastní jen zřídka. Důležité bylo nechat se vést, zaposlouchat se do tónů, vnímat hudbu a vychutnat si tanec všemi smysly. Překážkou nebylo ani pohybové omezení dolních končetin. Nešlo si nevšimnout, že spontánním pohybem klienti získávali vnitřní klid, radost – prožitek sebe sama. Podstatná je i při takové společenské události etiketa. A tak se ve svých představách mohli „zatoulat“ na noblesní prvorepublikový ples. Vzhledem k reakcím klientů je zřejmé, že tyto výjimečné taneční hodiny u nás neskončily. Přinesly našim klientům zvlášť potřebné - uspokojení a osvěžení. Děkuju, Soni.
 více 

Čarodějnice na Burešově

Čarodějnice na Burešově

26.04.2019
V pátek odpoledne se do jídelny našeho domova slétlo sedm čarodějnic. Vizáží sice budily respekt, ale spojovalo je dobré srdce, smysl pro humor a touha potěšit, udělat radost. A tak jsme společně s klienty obdivovali výstup čarodějnice Petronely, malého prince Filípka, podívali se na vztyčení stužkami vyzdobené májky, smáli se čarodějnickému tanci, smlsli si na perníčcích... Z přítomných žen se vybíralo, na základě vyplněné přihlášky, do cechu čarodějnického. Malým kouzlem čarodějnice Kanimůry Růžové před zraky všech proběhla i jejich dokonalá proměna. Čas rychle plynul a tak nastalo loučení a rychlý odlet. Naše čarodějnice okouzlily vtipem, inteligencí a laskavým, nevtíravým humorem. Snad zase brzy přiletí.

Náhled fotografií po kliknutí
 více 

Velikonoční kostelní zpívání

Velikonoční kostelní zpívání

17.04.2019
Dnes odpoledne se mohli naši klienti zúčastnit nevšedního koncertu. Pozvání k nám přijal smíšený chrámový sbor Tibi, pod vedením sbormistra Antonína Molka. Zazněly úžasné skladby nejen známých interpretů, písně latinské, velikonoční, lidové... Přirozené splynutí ducha hudby s čistými tóny přineslo nezapomenutelný hudební zážitek. Děkujeme!
 více 

Sladké odpoledne

Sladké odpoledne

10.04.2019
Dnes odpoledne se jídelna našeho domova proměnila v cukrárnu a naše pečovatelky a instruktorky v cukrářky. Novinkou v nabídce naší cukrárničky u Burešů se stal jahodový pohár se šlehačkou a čokoládou. Mlsat přišlo více než padesát klientů a po dvou hodinách se snědlo 110 zákusků, 13 jahodových pohárů a vypilo přibližně 40 káviček. Sladkým pohlazením byla všem i příjemná atmosféra.
 více 

Oslava Dne učitelů

Oslava Dne učitelů

28.03.2019
Školní zvonění dnes ráno zvalo žáky-klienty IV. etáže na hodinu češtiny, matematiky, zeměpisu, hudební výchovy a přírodopisu. Na kontrolu přišel i vrchní inspektor. Instruktorka, tedy paní učitelka, Soňa Zlámalová si pro své klienty připravila návrat do školních let. Jako správná pedagožka uplatnila interaktivní výuku. Nevyhledávala mezery ve vzdělání, ale to, v čem jsou žáci dobří. Z posluchačů se stali zapojení aktéři, které učení opravdu bavilo. Jak jsem se mohla osobně přesvědčit, vrátit se do školních lavic může být i v 93 letech, pokud máte tu správnou paní učitelku, velmi příjemné.
 více 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22