test

Dámský klub – Oslava Světového dne pošty

12.11.2020

Mezi nejoblíbenější programy na naší etáži patří středeční Dámský klub. Tentokráte jsme se domluvily, že uděláme výjimku a Dámský klub proběhne v pátek, 9. října, kdy se slaví Světový den pošty. 

Na začátku programu jsme si pověděly o historii vzniku dnešní České pošty, zavzpomínaly jsme na paní doručovatelky, které pravidelně vhazovaly do poštovních schránek psaní, či noviny. Ukázaly jsme si logo pošty a řekly i nějaké zajímavosti o nejznámější pobočce České pošty v Praze, v Jindřišské ulici. Vyprávěla jsem klientkám, že do této pošty jsem pravidelně jako mladá dívka chodívala, protože se nacházela jen pár metrů od mého pracoviště, poblíž Václavského náměstí a již tenkráte jsem obdivovala velkou odbavovací halu s prosklenou střechou.
Oslavu svátku pošty jsme pojaly i jako výzvu napsat a poslat poštou pohled příbuzným.
Některé klientky zvládly samy napsat celý pohled, včetně adresy, kterou mají uchovanou v paměťové stopě, další klientky mi adresu nadiktovaly, ostatní se jen podepsaly, podle toho, komu pohled posílaly. Pokud svým dětem, podpisem bylo slůvko maminka, mamka, pokud svým příbuzným, podepisovaly se křestním jménem.
Na závěr programu klientky popíjely jako obvykle v Dámském klubu svoji kávu se šlehačkou a ochutnávaly malé banánky v čokoládě.
Zpětnou vazbou byly pro nás velmi příjemné zprávy od příbuzných s poděkováním.
U klientů s demencí pracujeme s tím, že „ne teď a tady“, ale vracíme se v čase k činnostem, které byly dříve pro ně normální, tzv. princip normality. Pro generaci 80+, 90+ bylo psaní dopisů, korespondenčních lístků, pohledů k různým příležitostem, jako jsou jmeniny, narozeniny či pozdrav z výletu běžnou činností dorozumívání se v rámci sociálních vztahů se svými rodinnými příslušníky či jinými osobami.

Mgr. Soňa Zlámalová - instruktorka

 

 

 


 Zpět