test

Aktuality

Slunné odpoledne s Josefem Zímou a orchestrem Karla Vlacha

Slunné odpoledne s Josefem Zímou a orchestrem Karla Vlacha

14.06.2019
Naše odvážné seniorky se nezalekly veder a na náměstí Míru ve Zlíně si poslechly známé hity svého mládí v rámci výročí 80 let orchestru Karla Vlacha. Přijel dokonce pan Josef Zíma, bavič a pořád výborný zpěvák. Velké horko si zpříjemnily zmrzlinou v cukrárně Garibaldi.
Bc. Hana Czvalingová
 více 

Výlet do Luhačovic

Výlet do Luhačovic

11.06.2019
Dne 5.června jsme navštívili s uživateli v rámci výletu lázeňské město Luhačovice. Prošli jsme se částí lázeňské kolonády. Usadili jsme se v Lázeňské cukrárně a pozorovali okolní „ cvrkot“. Procházející se hosty i děti na školním výletě. Uživatelé si vychutnávali kávu se zákuskem i zmrzlinu. Na zpáteční cestě parkem, před hotelem Jestřabí jsme si prohlédli práci řezbářů. V Luhačovicích právě probíhal 7. ročník řezbářského sympozia. Dřevěný vodník z 5. ročníku tohoto řezbářského setkání zdobí koryto říčky Šťávnice již od roku 2017. Byl krásný slunečný den a proto jsme si na zpáteční cestě mohli i zanotovat „Sláva, nazdar výletu. Nezmokli jsme, už jsme tu.“
Ilona Vichtorová, instruktorka
 více 

Na Burešově se slavilo

Na Burešově se slavilo

30.05.2019
Ve středu 29.5.2019 jsme se společně sešli při pololetní oslavě narozenin našich klientů. Ti zlínští, kteří v prvním pololetí 2019 oslavili významné jubileum 80, 90 a více let, obdrželi blahopřání a dárečky od Magistrátu města Zlína. Za oslavenci přijel pan Aleš Dufek, náměstek primátora s paní Klárou Čuříkovou, která má na starosti občanské záležitosti. Pochutnali jsme si na výborném dortu i chlebíčkách. Letos navíc na klienty čeká i překvapení – vzpomínkové foto.
Bc. Hana Czvalingová
 více 

Canisterapie

Canisterapie

23.05.2019
Pes je věrný přítel člověka, který svého pána miluje víc, než sebe sama. Navštívili nás členové spolku Psí pohlazení z Napajedel se svými pejsky, kteří tuto lásku umí rozdávat i jiným.
Čtyřnozí, chlupatí terapeuti s vrtícími ocásky svojí přítomností dokázali u našich klientů vyvolat dobrou náladu, zmírnit pocit osamění, úzkosti. Nenásilnou formou tak díky kontaktu a pozorování pejsků docházelo k rozvíjení citových, pohybových a rozumových schopností klientů. Na klubovnách probíhala kolektivní terapie, seznamování s životem a potřebami pejsků. A na některých pokojích následně terapie individuální. Vždy se vycházelo vstříc přáním a požadavkům klientů.
Pes není jako člověk – nesoudí podle vzhledu, stáří, nemoci... Pejsci toužili po pomazlení, přitulení. Pro některé naše klienty byli rozptýlením, pro některé kamarádem, který moc chybí. A tak jsme společně prožívali okamžiky štěstí a radosti.
 více 

foto

Účastníme se v projektu DOBRÁ DUŠE 2018 – dobrovolnictví pro seniory

21.05.2019
Domov pro seniory Burešov se zapojil do projektu DOBRÁ DUŠE 2018, který oceňuje dobrovolnictví seniorů. Možná nevíte, že projekt jako takový vznikl v roce 2012 za podpory společnosti HARTMANN-RICO a.s. s cílem zapojit seniory do aktivního života. Což vidíme jako výbornou myšlenku také.
Každoročně se schází výběrová komise, která vítězné kandidáty oceňuje na slavnostním setkání v Praze. DS Burešov se letos v projektu účastní poprvé.
DS Burešov v kategorii Jednotlivec se chce “pochlubit“ svým nevšedním, aktivním dobrovolníkem, hudebníkem panem Poláškem. Jeho činnost přináší lidem radost.
V kategorii Instituce se snažíme prezentovat dobrovolnictví v našem zařízení, ukázat způsob práce s dobrovolníky.
Tak nám držte palce!
Bc. Hana Czvalingová
 více 

Májová pobožnost

Májová pobožnost

15.05.2019
V klubovně našeho odd. proběhla Májová pobožnost. Den premiéry jsem zvolila na 30. 4., tedy den před začátkem května – měsíce Panny Marie. Společně jsme si zazpívali známé mariánské písně, litanie, pomodlili se desátek růžence, přečetli tématicky naladěný příběh. Klienti se mohli podívat i na nazdobený stolek (socha P. Marie, růženec z korálků i z cukrkandlů – pravý ze Sv. Hostýna, desátek utvořený z papírových květin). Vznikla velice příjemná nálada. Klienti vyjádřili spokojenost, zavzpomínali na časy, kdy chodili na májové do kostelů či kapliček a byli pro zopakování pobožnosti. I to byl důvod, proč jsme dnes akci s mírnou obměnou výzdoby uskutečnili. A už teď vím, že to nebyla derniéra.
Eva Relichová DiS. – instruktorka
 více 

foto

Gratulujeme všem maminkám!

10.05.2019
Dnes nás navštívili žáci z 1. oddělení školní družiny při 9. ZŠ ve Zlíně s krásným programem věnovaným všem maminkám ke Dni matek. Společně jsme oslavili jeden z nejmilejších svátku, protože máma je nejdůležitějším člověkem v životě každého z nás. Za pěkné odpoledne pro naše klienty děkujeme vychovatelce paní Ivaně Polanské!

 více 

Nevšední taneční

Nevšední taneční

06.05.2019
K příležitosti Mezinárodního dne tance se u nás konala nultá hodina tanečních. Tuto výjimečnou událost si pro své klienty připravila instruktorka S. Zlámalová. Tanečně pohybová terapie přilákala i klienty, kteří se aktivit účastní jen zřídka. Důležité bylo nechat se vést, zaposlouchat se do tónů, vnímat hudbu a vychutnat si tanec všemi smysly. Překážkou nebylo ani pohybové omezení dolních končetin. Nešlo si nevšimnout, že spontánním pohybem klienti získávali vnitřní klid, radost – prožitek sebe sama. Podstatná je i při takové společenské události etiketa. A tak se ve svých představách mohli „zatoulat“ na noblesní prvorepublikový ples. Vzhledem k reakcím klientů je zřejmé, že tyto výjimečné taneční hodiny u nás neskončily. Přinesly našim klientům zvlášť potřebné - uspokojení a osvěžení. Děkuju, Soni.
 více 

Čarodějnice na Burešově

Čarodějnice na Burešově

26.04.2019
V pátek odpoledne se do jídelny našeho domova slétlo sedm čarodějnic. Vizáží sice budily respekt, ale spojovalo je dobré srdce, smysl pro humor a touha potěšit, udělat radost. A tak jsme společně s klienty obdivovali výstup čarodějnice Petronely, malého prince Filípka, podívali se na vztyčení stužkami vyzdobené májky, smáli se čarodějnickému tanci, smlsli si na perníčcích... Z přítomných žen se vybíralo, na základě vyplněné přihlášky, do cechu čarodějnického. Malým kouzlem čarodějnice Kanimůry Růžové před zraky všech proběhla i jejich dokonalá proměna. Čas rychle plynul a tak nastalo loučení a rychlý odlet. Naše čarodějnice okouzlily vtipem, inteligencí a laskavým, nevtíravým humorem. Snad zase brzy přiletí.

Náhled fotografií po kliknutí
 více 

Velikonoční kostelní zpívání

Velikonoční kostelní zpívání

17.04.2019
Dnes odpoledne se mohli naši klienti zúčastnit nevšedního koncertu. Pozvání k nám přijal smíšený chrámový sbor Tibi, pod vedením sbormistra Antonína Molka. Zazněly úžasné skladby nejen známých interpretů, písně latinské, velikonoční, lidové... Přirozené splynutí ducha hudby s čistými tóny přineslo nezapomenutelný hudební zážitek. Děkujeme!
 více