test

Aktuality

„Valašský týden“ u nás na domově seniorů Burešov

08.10.2021

V pondělí jsme týden začali virtuálním putováním po valašských kotároch. Zavzpomínali jsme si na známá valašská místa a významné osobnosti tohoto kraje. Povídání bylo doplněno obrazovou prezentací, zajímavostmi a nejznámějšími valašskými písněmi.
V úterý odpoledne jsme slavnostně otevřeli výstavu ve vestibulu domova. Navozuje pocit, jako bychom se ocitli uprostřed světnice ve valašské dřevěnici někdy na počátku minulého století. Tak, jako tehdy tomu bylo, srdcem domu je kachlová pec, u ní lavice s ovčí houní, plotně stojí konvice, kameňáč a litinová žehlička a spoustu dalších předmětů, které byly nedílnou součástí každodenního života valachů. Navštívila nás i imitátorka rodačky Jarmilky Šulákové, která všechny rozezpívala.
Středeční odpoledne patřilo Valašským písním v podání pana Poláška. Pan Polášek si pro uživatele připravil krátkou povídku o Valaších a poté zazpíval písně spjaté s Valašskem.
Ve čtvrtek jsme se věnovali starým valašským řemeslům. Klienti poznávali staré nástroje, jako třeba lamačku na len, drhlen. Ukázali jsme si, jak se zpracovává ovčí rouno (belinek - po valašsku), řekli jsme si o pěstování a zpracování lnu, co jsou krample a jak se přede na vřetánku a kolovratu. Nechyběl ani tkalcovský stav. Ukázali jsme kvedlačku, kterou tradičně vyrábí na valašsku ze smrkových špiček. Na závěr jsme si pověděli o technice modrotisku a pustili se do tvoření" nepravého modrotisku". Na modré plátno klienti nanášeli bílou barvu pomocí speciálních razítek, s tradičními květinovými motivy.
Páteční bohoslužba byla "ozvláštněna" povídáním husitského faráře Kovalčíka o Janu Karafiátovi, evangelickém knězi, který se stal farářem i na Hrubé Lhotě na Valašsku, kde sloužil 20 let. Pan farář zmínil Jana Karafiáta jako autora slavné knihy Broučci, která je vlastně alegorickým obrázkem, jak by měl vypadat život lidí žijících podle božích přikázání v evangelickém pojetí.

Kolektiv instruktorek DS Burešov

 


 

Valašské kotáry


 

Výstava ve vestibulu domova


 

Naše imitátorka Jarmily Šulákové


 

Valašské písně v podání dobrovolníka pana Poláška


 

Poznáváme valašská řemesla

 

Tkalcovský stav

 


  


 

Husitská bohoslužba


 

 

 


 Zpět