test

Aktuality

Beseda - sv. Cecílie

29.11.2021

Sv. Cecilíe - patronka hudebníků


Během besedy jsme si povídali, že svátek sv. Cecílie se nestal součástí venkovských zvyků, (na rozdíl od svátku sv. Kateřiny), byl však důležitý pro vzdělané lidi, kteří bydleli ve městech a vytvářeli různá sdružení zpěváků a hudebníků. Proč právě zpěváci a hudebníci? Protože sv. Cecílie byla uctívaná jako patronka chrámové hudby, všech hudebníků, zpěváků, také výrobců hudebních nástrojů (zejména varhanářů). Sv. Cecílie žila podle legendy v Římě. V den svatby dokázala obrátit na křesťans. víru nejen svého snoubence, ale i další z řady pohanů. Všichni byli poté popraveni i samotná Cecílie (v Itálii řečená Cecilia). Sv. Cecílie měla velmi ráda hudbu a proto je zobrazována s hudebním nástrojem. Byla taktéž častou předlohou malířů i sochařů.

Během besedy jsme k poslechu tentokráte zvolili hudbu klasickou, pro klienty povědomou a příjemnou a povídali si o různých hudebních nástrojích. Klienti popíjeli kávu.
Program zaměřený na: smyslovou aktivizaci (sluch, zrak), orientaci osobou.

Mgr. Soňa Zlámalová - instruktorka


 


 Zpět