Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5
Výstava šperků a umění Alfonse Muchy
6
Hudební vystoupení
7 8
Slavíme MDŽ
9 10
Nedělní pečení
11
Žijeme tancem
12
Březnoví oslavenci
13 14 15
Kontaktní terapie s Quirinkou a Greis
16 17
18
Canisterapie pro radost
19
Mezigenerační setkání s dětmi ze ZŠ Štípa
20
Rok s Josefem Ladou
21
Radost na čtyřech tlapkách
22 23 24
25
Návštěva psích terapeutů
26
Když se podaří, co se dařit má
Velikonoční setkání s Broučky
27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov se zvláštním režimem > Poskytované služby

Poskytované služby

Ubytování

Na 3., 4., 5., a 6. patře (vždy po 34 lůžkách) s kapacitou 136 míst, poskytujeme celoroční ubytování v 72 dvoulůžkových pokojích. Patra jsou odlišená názvem dle květin: 

3. patro - Vlčí máky

4. patro- Pivoňkové

5. patro - Kopretinové

6. patro - Slunečnicové. 

Pokoje jsou dvoulůžkové se sociálním zařízením (WC, umyvadlo, v některých pokojích sprchový kout). Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nábytkovou stěnou, nočními stolky, křesly. U každého lůžka je dostupná signalizace pro přivolání personálu a textilní zástěna k zajištění soukromí. Pokoj si můžete dovybavit vlastním nábytkem, bytovými doplňky, televizí nebo ledničkou. Na každém patře je kuchyňka, kde si mohou klienti uložit označené jídlo, dále je k dispozici klubovna s televizí, v 1 patře se nachází bufet, kadeřnictví, pedikúra. K dispozici je zahrada, posezení na terase, ve vestibulu a dalších společných prostorách. Praní ložního a osobního prádla i úklid pokojů a sociálního zařízení zajišťují pracovnice úklidu, které přitom respektují denní život a soukromí klientů. Klienti jsou motivováni ke spolupráci na udržování čistoty a pořádku v zařízení.

Stravování

Stravování je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání klientů. Strava je uživatelům vydávána 4x až 5x denně dle přání a dle diety, kterou si klient nasmlouvá. Nabízíme stravu racionální, šetřící a diabetickou. Skladba stravy se řídí jídelním lístkem, který sestavuje nutriční terapeutka tak, aby vyhovoval výživovým potřebám klientů a byl dostatečně pestrý. Jednou do tří měsíců se schází stravovací úsek a vedení domova s klienty, kde mají všichni možnost přednést své dotazy, přání, pochvaly a stížnosti právě na téma strava a jídelníčky. Při sestavování jídelního lístku se přihlíží k individuálním přáním a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek je sestavován s ohledem na respektování stravovacích zvyklostí vázaných k významným dnům (Popeleční středa, Velký pátek,…). Nápoje jsou k dispozici nepřetržitě na patře domova. Strava se podává na jídelnách jednotlivých pater. Klientům, kteří nejsou schopni se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu stravovat na jídelně, je strava podávána na pokojích. Spokojenost klientů se stravováním zjišťujeme pomocí dotazníkového šetření (1x ročně), své názory a připomínky mohou kdykoli sdělit kterémukoli pracovníkovi nebo písemně oznámit do schránek umístěných na každém patře.

Doba výdeje jídla

snídaně:   08.00 - 09.00

oběd:        12.00 - 13.00

svačina:   15.00 - 15.30

večeře:     17.15 - 17.45

II. večeře: 20.00 - 20.30

Pomoc s každodenními činnostmi

Kvalifikovaný personál zajišťuje klientům dle jejich individuálních potřeb pomoc při výkonu hygieny, fyziologické potřeby a celkové koupele, při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání nebo změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru. Pokud si klienti nejsou jisti a potřebují pomoci, sociální pracovníci pomáhají s vyřízením osobních záležitostí, jako např. jednání s úřady.

Zdravotní péče

Do domova pravidelně dochází praktický lékař MUDr. Jiří Horký. Uživatel má možnost volby lékaře a záleží na každém jednotlivci, zda se registruje u našeho lékaře nebo si ponechá svého.
Dalšími specialisty zajišťujícími v domově odbornou zdravotní péči jsou:

  • Psychiatr – MUDr. Martin Ráček
  • Chirurg - péče o chronické rány

Převoz do odborných ambulancí nebo na vyšetření mimo zařízení je zabezpečen zdravotní dopravní službou. Podle potřeby je klientům zajištěn na vyšetření doprovod. Velmi uvítáme i spolupráce s rodinou. 

Ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelskou péči poskytuje zařízení prostřednictvím svého personálu. Tato péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu (denní i noční služba je zajištěna sestrou a pečovatelkami).

Základní ošetřovatelská péče je zajišťována pracovníky v přímé péči (pečovatelkami) podle potřeb klientů s ohledem na podporu jejich soběstačnosti.

Odborná ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami na základě ordinace lékaře.  

Ošetřovatelská rehabilitační péče je prováděna všeobecnými sestrami nebo rehabilitačními pracovníky na doporučení praktického lékaře. 

Nutriční péče je v domově aplikována dle přijatého Standardu nutriční péče. Za vedení a organizaci nutriční péče je zodpovědný nutriční terapeut, 

Veškerá péče je prováděna se souhlasem klienta nebo zastupující osoby, s ohledem na jeho potřeby a lidskou důstojnost.

Aktivizační činnosti

Klientům nabízíme řadu aktivizačních činností, pomocí kterých si mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Plánování těchto aktivit je prováděno společně s uživatelem a individuálně podle jeho potřeb. Klient si sám zvolí, zda se chce nabízené aktivity zúčastnit či nikoliv. Fyzioterapeut pomáhá klientům udržovat a rozvíjet stávající motorické schopnosti a také je po úrazech nebo zdravotních komplikacích obnovovatDle možností realizujeme také větší skupinové programy a výlety (více v sekci Život v domově). Do našeho domova dochází také husitský a katolický kněz. Pomůžeme Vám ve využívání veřejných služeb, např. pomoc s nákupem v centru města, případně Vám poskytneme doprovod na kulturní akci mimo domov.

Fakultativní služby

Klienti mají možnost využívat služby nad rámec našich základních činností. Záleží pouze na nich, zda se rozhodnou těchto služeb využít. Fakultativní služby si hradí klient z vlastních prostředků. Seznam fakultativních služeb je součástí Ceníku úhrad za služby.