bn1

 

 

 

 

  

Aktuality

31bře

Setkání s paní ředitelkou

V úterý 30.3.2022 se uskutečnilo setkání zaměstnanců s paní ředitelkou Ing. Helenou Novákovou a vedením DS Burešov. O setkání byl mezi zaměstnanci velký zájem a bylo velkým přínosem všem zúčastněným. Je jisté, že motivace k dobrým pracovním výkonům, ke zlepšování, vzdělávání, ale také důvěra a komunikace se zaměstnanci zde nebude opomíjena. Důležitým úkolem pro nás všechny bude pracovat na dobré firemní kultuře, která nezapomíná na slušnost, dobré vztahy, otevřenost… Všichni jsme tu pro naše klienty, kterým svým přístupem společně tvoříme domov.

23bře

Vážení přátelé a příznivci našeho domova,

v souladu s platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách došlo k úpravě úhrad za ubytování a celodenní stravu u obou sociálních služeb – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Informace týkající se navýšených úhrad byly e-mailem zaslány rodinám klientů a opatrovníkům. Pro každého klienta byl připraven dodatek ke smlouvě a uskutečnily se osobní schůzky, na kterých sociální pracovníci s klientem projednali konkrétní změny a podrobně vše vysvětlili. Současně byly informace zveřejněny na společných nástěnkách. Úprava úhrad nabývá platnost k 1. 4. 2022. Výši úhrad za obě služby najdete v sekci Ceník, kde jsou dokumenty vloženy za každou sociální službou pod názvem Výše úhrad DS od 1.4.2022 a Výše úhrad DZR od 1.4.2022.

V případě zájmu Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Helena Nováková, ředitelka

04bře

Hejtman ZK a jeho náměstkyně pro sociální oblast čerpali moudrost a pokoru stáří

Je krásné naslouchat moudrosti ve stáří, vnímat velkou pokoru a dobrosrdečnost. Právě to jsme mohli na vlastní kůži prožít spolu hejtmanem ZK Ing. Radimem Holišem a náměstkyní pro sociální oblast, paní Bc. Hanou Ančincovou, kteří přišli popřát paní Ludmile k požehnaným 103 a paní Marii k 100. narozeninám.
Myslím, že každého přítomného slova obou našich dam zahřála u srdce a uvědomili jsme si, že štěstí a radost se často nachází zcela jinde než ho hledá současná mladší generace.

Archiv aktualit