Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7
Canisterapie
8 9 10
Květinová výzdoba z Florie potěšila naše klienty
11 12
13
Tvoření s dětmi ze ZŠ Štípa
Vystoupení ZUŠ Morava Zlín
14
Snídaně na vidličku
Květnoví oslavenci
15 16 17
Kontaktní terapie s Quirinkou a Greis
Vystoupení Slováckého souboru Vonica
18 19
20
Oblíbená canisterapie
21
Výtvarná relaxace
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov pro seniory > Poskytované služby

Poskytované služby

Ubytování

Na 2. patře, s kapacitou 34 míst, poskytujeme celoroční ubytování, které zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové se sociálním zařízením (WC, umyvadlo, v některých pokojích sprchový kout). Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nábytkovou stěnou, nočními stolky, křesly. U každého lůžka je dostupná signalizace pro přivolání personálu. Pokoj si můžete dovybavit vlastním nábytkem, bytovými doplňky, televizí nebo ledničkou. K zapůjčení je k dispozici notebook s internetem. Na patře je kuchyňka, kde si mohou klienti uložit označené jídlo, dále je k dispozici klubovna s televizí, v přízemí se nachází bufet, kadeřnictví, pedikúra. K dispozici je zahrada, posezení na terase, ve vestibulu a dalších společných prostorách. Úklid je prováděn denně. Praní ložního a osobního prádla i úklid pokojů a sociálního zařízení zajišťují pracovnice úklidu, které přitom respektují denní život a soukromí uživatelů. Uživatelé jsou motivováni ke spolupráci na udržování čistoty a pořádku v zařízení.

Stravování

Domov pro seniory zajišťuje celodenní stravování v rozsahu 4 až 5 jídel denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, případná druhá večeře) v souladu se zásadami zdravé výživy a na základě diety, kterou si klient zvolí. Nabízíme stravu racionální, šetřící a diabetickou. Skladba stravy se řídí jídelním lístkem, který sestavuje nutriční terapeutka tak, aby vyhovoval výživovým potřebám klientů a byl dostatečně pestrý. Jednou do tří měsíců se schází stravovací úsek a vedení domova s klienty, kde mají všichni možnost přednést své dotazy, přání, pochvaly a stížnosti právě na téma strava a jídelníčky. Při sestavování jídelního lístku se přihlíží k individuálním přáním a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek je sestavován s ohledem na respektování stravovacích zvyklostí vázaných k významným dnům (Popeleční středa, Velký pátek,…). Nápoje jsou k dispozici nepřetržitě na patře domova. Pro stravování klientů domova slouží malá jídelna nebo prostorná jídelna na stejném patře domova. Klientům, kteří se v jídelně stravovat nemohou či nechtějí, je strava podávána na pokojích. Spokojenost klientů se stravováním zjišťujeme pomocí dotazníkového šetření (1x ročně), své názory a připomínky mohou kdykoli sdělit kterémukoli pracovníkovi, písemně oznámit do schránek umístěných na každém patře nebo je zapsat do knihy přání a stížností, která je umístěna ve společné jídelně.

Doba výdeje jídla

snídaně:   08.00 - 09.00

oběd:        12.00 - 13.00

svačina:   15.00 - 15.30

večeře:     17.15 - 17.45

II. večeře: 20.00 - 20.30

Pomoc s každodenními činnostmi

Kvalifikovaný personál zajišťuje klientům dle jejich individuálních potřeb pomoc při výkonu hygieny, fyziologické potřeby a celkové koupele, při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání nebo změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.Pokud si klienti nejsou jisti a potřebují pomoci, sociální pracovníci pomáhají s vyřízením osobních záležitostí, jako např. jednání s úřady.

Zdravotní péče

Do domova pravidelně dochází praktický lékař MUDr. Jiří Horký. Uživatel má možnost volby lékaře a záleží na každém jednotlivci, zda se registruje u našeho lékaře nebo si ponechá svého. Dalšími specialisty, zajišťující v domově odbornou zdravotní péči jsou:

  • Psychiatr – MUDr. Martin Ráček
  • Chirurg - péče o chronické rány

Převoz do odborných ambulancí nebo na vyšetření mimo zařízení je zabezpečen zdravotní dopravní službou. Podle potřeby je klientům zajištěn na vyšetření doprovod. Velmi uvítáme i spolupráce s rodinou. 

Ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelskou péči poskytuje zařízení prostřednictvím svého personálu. Tato péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu (denní i noční služba je zajištěna sestrou a pečovatelkami).

Základní ošetřovatelská péče je zajišťována pracovníky v přímé péči (pečovatelkami) podle potřeb klientů s ohledem na podporu jejich soběstačnosti.

Odborná ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami na základě ordinace lékaře.  

Ošetřovatelská rehabilitační péče je prováděna všeobecnými sestrami nebo rehabilitačními pracovníky na doporučení praktického lékaře. 

Nutriční péče je v domově aplikována dle přijatého Standardu nutriční péče. Za vedení a organizaci nutriční péče je zodpovědný nutriční terapeut, 

Veškerá péče je prováděna se souhlasem klienta nebo zastupující osoby, s ohledem na jeho potřeby a lidskou důstojnost.

Aktivizační činnosti

Klientům nabízíme řadu aktivizačních činností, pomocí kterých si mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Plánování těchto aktivit je prováděno společně s klientem a individuálně podle jeho potřeb. Klient si sám zvolí, zda se chce nabízené aktivity zúčastnit či nikoliv. Fyzioterapeut pomáhá klientům udržovat a rozvíjet stávající motorické schopnosti a také je po úrazech nebo zdravotních komplikacích obnovovat.

Snažíme se uživatele co nejvíce podporovat k udržování kontaktů se svým přirozeným sociálním prostředím. Dle možností realizujeme také větší skupinové programy a výlety (více v sekci Život v domově). Do našeho domova dochází také husitský a katolický kněz.
Pomůžeme Vám ve využívání veřejných služeb, např. pomoc s nákupem v centru města, případně Vám poskytneme doprovod na kulturní akci mimo domov.

Fakultativní služby

Klienti mají možnost využívat služby nad rámec našich základních činností. Záleží pouze na nich, zda se rozhodnou těchto služeb využít. Fakultativní služby si hradí klient z vlastních prostředků. Seznam fakultativních služeb je součástí Ceníku úhrad za služby.