Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Kácení májky
31 1 2
Sladké mámení
3 4 5
Kosmetický salon u Kopretinek
6 7
Tour de Zlín
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov pro seniory > O službě

O službě

Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytování podpory, pomoci a péče seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a ani za pomoci rodiny, jiných osob a služeb nezvládají žít ve svém přirozeném domácím prostředí.  Pomoc, podpora a péče vychází z individuálně nastavených potřeb uživatelů tak, abychom respektovali jejich důstojnost a veškerá práva.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Senioři nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby a není možné ji zvládat v domácím prostředí.

Smlouva o poskytování sociální služby nemůže být uzavřena z důvodu:

 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá,
 • domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • lidem s Alzheimerovou chorobou, s mentální poruchou, schizofrenií, psychotickou poruchou, dále lidem s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou lékařskou péči,
 • lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a lidem, kteří ohrožují sami sebe nebo své okolí,
 • lidem s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory Burešov v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Kapacita sociální služby: 34 lůžek

Doba poskytování služby:  službu poskytujeme 24 hodin 7 dní v týdnu

Domov pro seniory má tyto cíle:

 • Uživatel, který v domově za podpory poskytované sociální služby důstojně prožije a dožije svoje stáří.
 • Uživatel, který je spokojený v těchto oblastech; ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb.
 • Uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.
 • Uživatel, kterému je sociální služba poskytována individuálně dle jeho osobních přání a poskytuje mu podporu při jeho realizaci.

Zásady poskytování sociální služby

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatelů, na jejichž základě společně s uživateli sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba. Pracovníci podporují uživatele, aby se věnovali svým zálibám a koníčkům, které jim pomáhají udržet se v dobré fyzické i psychické kondici.
 • ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI – pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost a vůli uživatelů, ke každému přistupují s úctou a respektem.
 • PODPORA V SOBĚSTAČNOSTI – pracovníci uživatele motivují, podporují v soběstačnosti a činnostech, které jsou schopni sami zvládnout, s cílem přiblížit se co nejvíce běžnému způsobu života.
 • PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ – uživatele podporujeme ve využívání služeb, kulturních a společenských akcí mimo zařízení, pomáháme jim udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení, podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.
 • OCHRANA PRÁV – chráníme práva uživatelů zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.

 

Dokumenty